You are currently viewing Chmuryzacja -proces nieodwracalny 

Chmuryzacja -proces nieodwracalny 

Chmuryzacja -proces nieodwracalny

W zeszłym roku przybyło bardzo dużo firm, które zdecydowały się na outsourcing swoich zasobów informatycznych. Chmura coraz śmielej wkroczyła do świadomości polskich przedsiębiorców, głównie dlatego, że zaczęli oni dostrzegać zalety tego rozwiązania. Jeszcze do niedawna nie było to tak oczywiste jak w tej chwili. Duże przedsiębiorstwa oraz firmy z sektora MŚP miały przed tym duże opory. Wynikały one z ograniczonego zaufania do kwestii bezpieczeństwa przechowywanych w chmurze danych oraz niepewności dotyczącej stałego i szybkiego dostępu do nich. Przeszkodą był także aspekt finansowy. Niektóre firmy zakładały, że przeniesienie zasobów do chmury będzie kosztowne, a takie myślenie okazało się błędne.

Na polskim rynku popularność modelu cloud computing szybko wzrosła. W 2010 roku rodzimy rynek chmury wart był 35 min dolarów, dwa lata później już dwukrotnie więcej. Aktualnie prognozuje się, że w 2017 roku jego wartość powinna przekroczyć 200 min dolarów. Głównym stymulatorem jest dążenie do podniesienia komfortu i wydajności pracy. Tak naprawdę przez ostatnie kilka setek lat nic się nie zmieniło, bowiem tak dynamiczny rozwój spowodowany jest przez te same czynniki, które wcześniej upowszechniły elektryfikację, komputeryzację , a potem informatyzację.

Dziś jesteśmy świadkami,„Chmuryzacji”, a to kolejny etap tego procesu.

Postępująca chmuryzacja spowodowana jest kilkoma czynnikami. Przede wszystkim przybywa firm, które już dostrzegły w modelu cloud computing nowe możliwości biznesowe i szansę na zdywersyfikowanie swoich źródeł przychodów i zmaksymalizowanie zysków.

Chmuryzacja postępuje, czy nam się to podoba, czy też nie. Na polskim rynku przybywa firm, które dostrzegły w modelu cloud computing nowe możliwości biznesowe i szansę na zmaksymalizowanie zysków.

Czynnikiem powodującym wzrost chmuryzacji w naszym kraju jest także szybki rozwój polskiego rynku centrów danych. Fachowcy twierdzą, że przyrost kształtuje się na poziomie 15-20 proc. Dostawcy dzięki temu mają do dyspozycji coraz większą ofertę profesjonalnych obiektów kolokacyjnych, w których mogą lokować swoje chmury – zarówno te prywatne, jak i te publiczne. Daje to przedsiębiorcom jeden duży plus, mianowicie nie muszą ponosić wydatków na budowę i utrzymanie własnych serwerowni.

Beneficjentem tego trendu są m.in. operatorzy telekomunikacyjni, twórcy gier komputerowych, mikro przedsiębiorcy żyjący z e-handlu czy rodzimi dostawcy rozwiązań informatycznych. Oni wszyscy świadczyli do tej pory usługi wdrożeniowe i integratorskie w modelu tradycyjnym. Dziś natomiast mogą rozwijać swoją ofertę w chmurze.

Chmuryzacja wydaje się właściwym określeniem dynamicznego procesu wykorzystywania jej potencjału, zwłaszcza, że istnieje szereg obszarów, gdzie chmura obliczeniowa znajduje już swoje zastosowanie. Firmy używają bowiem tego rozwiązania do projektowania i uruchamiania różnorodnych usług, jak np. aplikacje mobilne, serwisy WWW, rozwiązania e-commerce, ERRCRM czy Business Intelligence. Odbiorcami usług cloud computing są już nie tylko klienci biznesowi, ale też konsumenci. Ideę cloud com-putingu coraz częściej wykorzystać można w samochodach, grach społecznościowych czy przy gromadzeniu danych na wirtualnych dyskach, które to są zintegrowane z urządzeniami przenośnymi, np. smartfonami.

Wydaje się, że każdy, kto zrozumie ideę chmury nie wybierze innego rozwiązania i nie ma tu znaczenia czy jest to właściciel małej firmy czy osoba decyzyjna w sprawach IT w dużej korporacji Żaden z nich nie będzie chciał się narażać na nieuzasadnione koszty. Chmura daje także użytkownikom elastyczność i możliwość szybkiej reakcji, kiedy zajdzie taka potrzeba. Ten trend z w szybkim tempie rozwija się za granicą i chyba na dobre zadomowił się również w Polsce. Postępującej chmuryzacji już nie sposób zatrzymać.

Dodaj komentarz