Co trzecia firma zwiększy budżet na ochronę informacji 

Co trzecia firma zwiększy budżet na ochronę informacji 

Co trzecia firma zwiększy budżet na ochronę informacji

Coraz więcej organizacji zdaje sobie sprawę z dużej wartości informacji. Badania pokazały, że o jej bezpieczeństwo martwi się 3/4 organizacji i uważa za jeden z priorytetów. Polscy przedsiębiorcy również są coraz bardziej świadomi zagrożeń, jakie niosą za sobą wycieki poufnych danych. Realne straty finansowe, a co za tym idzie wizerunkowe spowodowane utratą informacji deklaruje ponad 31% organizacji, a blisko 97% badanych uważa, że warto inwestować w środki zapobiegające wyciekom danych. Eksperci twierdzą, że to początek rewolucji w polskich firmach i instytucjach publicznych bowiem machina ochrony dachy ruszyła.

Polskie firmy będą musiały zacząć wdrażać nowoczesne normy bezpieczeństwa. Wszystko to po to, aby sprostać standardom stawianym przez rynek coraz bardziej wyśrubowanym. Coraz częściej mówi się o końcu papierologii w biznesie, ale nikogo chyba nie zdziwi fakt, że aż 43% całej dokumentacji nadal funkcjonuje w tradycyjnej papierowej formie. Zdziwić natomiast może fakt, że co czwarty wyciek danych odbywa się za pośrednictwem nośników papierowych. Niestety do tego niechlubnego grona dołączają również pracownicy firm. Z powodu braku znajomości podstawowych norm bezpieczeństwa i niedbalstwa są potencjalnym źródłem zagrożenia. Blisko 21% pracodawców widzi zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji wewnątrz organizacji, a 33% organizacji deklaruje chęć zwiększenia budżetu związanego z ochroną informacji w przyszłości.

Badania pokazały, że im mniej osób zaangażowanych jest w proces utylizacji poufnych danych, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wycieku. Przedsiębiorcy są optymistami, bowiem ponad 53% badanych uważa, że systemy bezpieczeństwa w ich organizacjach są na średnim poziomie. Co do skutków wycieku informacji, to już optymizm spada, bo 2/3 badanych przedsiębiorców przyznaje, że wyciek informacji może skutkować dużymi stratami finansowymi dla organizacji.

Są tacy którzy uważają, że outsourcing it nie do końca jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ wymusza ingerencję osób trzecich. Co zatem robić z danymi? Najlepszym sposobem na zabezpieczenie się przed wyciekami informacji, a tym samym przed ryzykiem poważnych strat, jest utylizacja nośników informacji przy pomocy nowoczesnych niszczarek zgodnych z normą DIN6639.

Dodaj komentarz