You are currently viewing Ekrany akustyczne dialogi dźwiękochłonne

Ekrany akustyczne dialogi dźwiękochłonne

Ogrodzenia akustyczne DIY Acoustic Fencing – Alternatywa dla istniejącej bariery hałasu na podwórku?

photo
Ekran akustyczny cena

Ogrodzenia akustyczne W XXI wieku redukcja hałasu jest jednym z najważniejszych priorytetów wśród właścicieli domów w całej Australii. Średnio, redukcja hałasu w budynkach mieszkalnych stanowi około jedną trzecią narażenia na hałas na obszarach miejskich. Tak wynika z analizy przeprowadzonej przez zespół naukowców z Uniwersytetu w Sydney. Wyniki tych badań zostały opublikowane w recenzowanym czasopiśmie Journal of Environmental Psychology. Badania, przeprowadzone zarówno na przedmieściach, jak i na obszarach wiejskich w Australii, wykazały, że bariery dźwiękochłonne i ogrodzenia akustyczne skutecznie zmniejszają poziom hałasu nawet o 29%.

Parawany dźwiękowe do lokalu

Aby uzyskać szacunkowe dane dotyczące obniżonego poziomu dźwięku w otoczeniu, badacze wykorzystali urządzenie zwane przetwornikiem ciśnienia akustycznego. Wyjście takiego przetwornika może być mierzone w amplitudzie lub częstotliwości. Pomiar ten jest następnie przekładany na poziom ciśnienia akustycznego (SPL). Na potrzeby tego badania, na podstawie tych pomiarów, na końcu ściany prywatności o wysokości sześciu stóp zbudowano barierę dźwiękoszczelną.

Parawan dźwiękochłonne suma

Po zainstalowaniu ogrodzenia akustycznego nastąpiła znaczna poprawa zarówno w zakresie prywatności, jak i redukcji dźwięku. Ściana prywatności zapewniła wyższy poziom izolacji akustycznej niż grupa kontrolna i znacznie poprawiła ten wynik. Dodatkowo, izolacja akustyczna poprawiła poziom hałasu komunikacyjnego o prawie 25% w stosunku do grupy kontrolnej. Hałas generowany przez pojazdy wjeżdżające na posesję wzrósł o dodatkowe 4%. Większość poprawy nastąpiła więc po wybudowaniu ogrodzenia. Poziom hałasu zredukowanego przez ogrodzenia akustyczne był wyższy niż ten, który wystąpił przy zastosowaniu komercyjnych urządzeń do kontroli hałasu.

Ekrany akustyczne cennik

Dalsza analiza wykazała, że pod względem redukcji hałasu ogrodzenia akustyczne wypadły lepiej niż ogrodzenia z prętów stalowych i drewna. Wynik ten jest godny uwagi, ponieważ ogrodzenia akustyczne są powszechnie stosowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie pojazdy są często zatrzymywane, a od podróżnych oczekuje się pozostawania w swoim otoczeniu. Pomagają one również blokować hałas pochodzący z domów i budynków biurowych na obszarach mieszkalnych.

Inne badanie przeprowadzone w Kanadzie wykazało, że ogrodzenia akustyczne zbudowane z produktów drewnianych działają lepiej niż pręty stalowe i materiały nonstop podczas blokowania hałasu. W dwóch różnych miejscach zmierzono poziom hałasu emitowanego przez materiały typu nonstop i pręty stalowe. W pierwszym miejscu pojazdy i ludzie w otoczeniu nie emitowali żadnych dźwięków, natomiast w drugim miejscu dźwięk pojazdów był emitowany, ale nikt nie był w stanie go usłyszeć ani wyczuć. W drugim przypadku ilość braku dźwięku była znacznie większa niż w przypadku materiału non stop.

Ogrodzenia akustyczne z panelami drewnianymi jako główną konstrukcją nie są narażone na zanieczyszczenia dźwiękowe. Panele akustyczne wykonane z drewna są z natury dźwiękoszczelne. Nie dotyczy to jednak innych materiałów, takich jak beton czy cegła, które są z natury porowate. Panele zbudowane z takich materiałów mogą pochłaniać fale dźwiękowe z zewnątrz, jednocześnie nie dopuszczając dźwięku do ich wnętrza. To właśnie przerwy między panelami tworzą szczeliny, które stają się medium dla fal dźwiękowych, przez które przemieszczają się i prowadzą do niepożądanego zanieczyszczenia hałasem. Aby zapobiec takiemu zanieczyszczeniu hałasem, panele te muszą być dźwiękoszczelne.

Parawan głośny stawka

Panele można wygłuszyć, uszczelniając je przed zewnętrznymi falami dźwiękowymi za pomocą cementu dźwiękochłonnego. Uszczelnienie szczelin sprawi, że nie będą się one przedostawać do sąsiednich pomieszczeń. Ponadto taki proces wygłuszania gwarantuje również, że sąsiednie ogrodzenia nie staną się medium, przez które fale dźwiękowe będą się wydostawać. Uszczelnienie szczelin jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż budowa od podstaw ogrodzenia dźwiękoszczelnego. W takim przypadku konserwacja i naprawa barier dźwiękochłonnych jest kosztowna i czasochłonna, a ponadto jest ryzykownym przedsięwzięciem, niosącym za sobą zagrożenie dla zdrowia.

Zamiast decydować się na drogie opcje wygłuszające, majsterkowicz może zamiast tego zdecydować się na instalację ogrodzeń akustycznych wykonanych z cementu i drewna. Te ogrodzenia są dźwiękoszczelne i bardzo łatwe w utrzymaniu. Nawet jeśli sąsiada Acoustic Fences okazuje się być niewystarczające, prosta instalacja solidnego Acoustic Fence na podwórku zapewni, że prywatność sąsiada jest utrzymywana. Cały proces trwa zaledwie dwa dni, nawet jeśli beton jest przygotowany z jednodniowym wyprzedzeniem. Takie ogrodzenie, raz zainstalowane, będzie służyć przez dziesięciolecia, czyli znacznie dłużej niż jakakolwiek inna dostępna opcja ochrony prywatności właścicieli domów przed niepożądanym zanieczyszczeniem dźwiękiem.