You are currently viewing Poznaj TEK – obsługa informatyczna firm
Elektroniczne faktury i rozlicznia weszły już w polską rzeczywistość Zdjęcie autorstwa Mikhail Nilov z Pexels

Poznaj TEK – obsługa informatyczna firm

Poznaj TEK – obsługa informatyczna firm

Informatyczna obsługa firm zyskam przy umowie na Osbługa informatyczna firm firm.
Informatyczna obsługa firm czy i kiedy jest konieczna?

Explore TEK jest certyfikowaną małą firmą SBA 8(a), która oferuje usługi IT dla firm. Rozwiązania firmy wykorzystują elastyczne modele dostaw i rozszerzone zestawy umiejętności, które są oparte na wiedzy specjalistycznej. Firma pomaga organizacjom w projektowaniu, rozwoju, testowaniu integracji i wdrażaniu aplikacji specyficznych dla klienta/agencji. Rozwiązania oferowane są w takich obszarach jak inżynieria systemów, DevSecOps, Data Science, Cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja i doradztwo w zakresie zarządzania.

AIR

Obsługa informatyczna firm oferuje szeroki zakres rozwiązań programowych i usług dla różnych celów. Usługi te obejmują zakres od pojedynczej strony internetowej do indywidualnego użytku do kompletnej infrastruktury IT. Usługi te obejmują gromadzenie i zarządzanie danymi, wsparcie techniczne i dokumentacyjne oraz opracowywanie ankiet. Ponadto świadczą one usługi projektowania i rozwoju, a także pełny cykl rozwojowy, w tym kodowanie, ocenę, dokumentację i wydanie oprogramowania.

Kompleksowa obsługa informatyczna firm obejmuje wszystkie aspekty technologii komputerowych i informacyjnych, w tym utrzymanie, programowanie i bezpieczeństwo. Obejmują również rozwój aplikacji i zapewniają infrastrukturę niezbędną dla sieciowych środowisk komputerowych. Obejmują również usługi migracji poczty elektronicznej, audio i wideokonferencji, analizy procesów biznesowych i odzyskiwania danych po awarii. Niektóre firmy oferują nawet kompleksowe usługi zarządzane, w tym doradztwo.

Explore TEK jest certyfikowaną małą firmą 8-a, która zapewnia kompleksową obsługę informatyczną firm. Poprzez elastyczny model dostaw i głęboką wiedzę domenową, pomagają swoim klientom rozwijać i wdrażać aplikacje specyficzne dla klienta. Dostarczają rozwiązania w zakresie inżynierii systemów, DevSecOps, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i doradztwa w zakresie zarządzania.

Kompleksowa obsługa informatyczna firm oferuje jednolitą strategię informatyczną dla przedsiębiorstwa. Celem kompleksowej obsługi IT dla firm jest zapewnienie ciągłego sukcesu firmy poprzez połączenie pozornie niepowiązanych rozwiązań i usług. Takie podejście zapewnia, że firma może przetrwać każdą burzę i pozostać otwarta na klientów. Dzięki tym usługom firmy mogą zmaksymalizować wartość swojej infrastruktury IT i zmniejszyć koszty.

SNR GITS jest oddziałem Arrowpoint Corporation. Firma ta zapewnia obsługę informatyczną firm oraz ekspertyzy zarządcze dla organizacji rządowych i komercyjnych. Firma jest dostawcą oprogramowania, sprzętu, infrastruktury i wsparcia systemów. Oferuje te usługi za pośrednictwem umów o nieokreślonej dostawie/nieokreślonej ilości (IDIQ).

SNR GITS

SNR GITS to oddział Arrowpoint Corporation zajmujący się obsługą informatyczną firm. Firma zapewnia zarządzanie i wiedzę techniczną, aby pomóc klientom zarządzać, wspierać i rozwijać ich infrastrukturę technologiczną. Usługi obejmują rozwój i zarządzanie aplikacjami, instalację i konfigurację sprzętu i oprogramowania oraz wsparcie infrastruktury i systemu. SNR GITS świadczy te usługi za pośrednictwem umów IDIQ.

SNR Government IT service for companies obsługuje Defense Logistics Agency jako główny wykonawca kontraktu J6 Enterprise Technology Services. Zapewnia kompleksowe wsparcie informatyczne i ekspertyzę w zakresie zarządzania dla przedsiębiorstwa IT DLA. Kontrakt pozwala również innym agencjom DoD na zdecentralizowane zamawianie usług. Jest to scenariusz korzystny dla obu firm.

Poznaj rozwiązania TEK

Explore TEK jest certyfikowaną przez SBA 8(a) małą firmą, która świadczy usługi IT dla firm. Jej rozwiązania wykorzystują elastyczne modele dostaw i rozszerzone zestawy umiejętności, aby stworzyć rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta. Obejmują one inżynierię systemów, rozwój, testowanie integracji i wdrażanie aplikacji specyficznych dla klienta. Firma oferuje również szeroki zakres usług konsultingowych, w tym Cyber Security, Data Science i Management Consulting.

Szpital gminny w Yoakum

Obsługa informatyczna firm pomogła szpitalowi Yoakum Community Hospital na kilka sposobów. Szpital odnotował zmniejszone wskaźniki zakażeń koronawirusem i innych dolegliwości, a także uznał telezdrowie za skuteczny sposób leczenia wielu pacjentów. W kwietniu, na przykład, klinika praktyki rodzinnej szpitala traktowała 120 pacjentów za pośrednictwem egzaminów online.

Szpital został założony w 1918 roku i chociaż wiele innych wiejskich szpitali w okolicy walczyło o przetrwanie, Yoakum Community Hospital pozostał silny. Pielęgniarki szpitala, kiedyś zakonnice w habitach, teraz noszą fartuchy, a szpital nadal służy swojej społeczności. W tym tygodniu szpital będzie obchodził setną rocznicę powstania, organizując m.in. charytatywny turniej golfowy i kolację. Szpital został pierwotnie nazwany dla wybitnego mieszkańca Yoakum, niemieckiego imigranta o nazwisku John Huth.

Prezes szpitala, Karen Barber, jest związana ze szpitalem od 30 lat. Pełni funkcję dyrektora generalnego od 2006 roku, a swoją karierę rozpoczęła w 1992 roku jako pielęgniarka porodowa. Barber będzie pełniła swoją rolę jako dyrektor generalny do 11 listopada. W celu znalezienia jej następcy zostanie utworzona komisja rekrutacyjna.

Sieć danych i łączność internetowa szpitala Yoakum Community Hospital wymagały aktualizacji. Szpital potrzebował niezawodnych połączeń i nadmiarowych obwodów na wypadek awarii głównego systemu. Aby sfinansować projekt, CHC wykorzystało fundusze federalne w celu modernizacji infrastruktury i systemów odzyskiwania danych po awarii. Nowa technologia pomogła szpitalowi poprawić opiekę nad pacjentami.

W trakcie całego procesu wdrażania administracja szpitala ściśle współpracowała z zarządem i była w stanie uzyskać pełne wsparcie ze strony powierników. Ten wkład był kluczowy dla sukcesu szpitala, zwłaszcza w latach pandemii. Wsparcie to dało również szpitalowi przewagę we wdrażaniu usług telezdrowotnych. Personel IT był dobrze zorientowany w dziedzinie telezdrowia i procesie przyjmowania pacjentów. Ta wiedza pozwoliła pracownikom na bardziej efektywną pracę.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]